.

   (3522) 471-406

  


 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


:

03.02.2018   


60 . ! , .
 

:

29.10.2018

26 . .

24.10.2018
:

, , 15 21 . 1800 27 16 .
:


29.10.2018
WORLDSKILLS ,

V WorldSkills Hi-Tech 2018, .


24.10.2018

- 23 2018 .


2011-2018 .    ©    .

: